Xin gia hạn Visa TPHCM

Dịch vụ xin gia hạn Visa 1 tháng cho người nước ngoài ở tại TPHCM

Người nước ngoài đến TPHCM khi hết thời hạn ghi trên Visa có thể xin gia hạn visa loại 01 tháng để thực hiện các hoạt động tại TPHCM.

Dịch vụ xin gia hạn Visa 3 tháng cho người nước ngoài ở tại TPHCM

Người nước ngoài đến TPHCM khi hết thời hạn ghi trên Visa có thể xin gia hạn visa loại 03 tháng để thực hiện các hoạt động tại TPHCM.

Thủ tục gia hạn visa do quá hạn tại TPHCM

Nếu bạn là một công dân nước ngoài đang làm việc, học tập hoặc du lịch tại Việt Nam vì một nguyên nhân nào đó mà Visa của bạn hết hạn mà chưa kịp gia hạn Visa hoặc xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Dịch vụ gia hạn visa cho người Trung Quốc ở tại TPHCM

Chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ gia hạn visa 1 tháng , visa 3 tháng 1 lần, visa 3 tháng nhiều lần, visa dài hạn 6 tháng hoặc một năm cho người Trung Quốc ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận.

Dịch vụ xin gia hạn visa cho người Nhật Bản ở tại TPHCM

Chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ gia hạn visa 1 tháng 1 lần, visa 3 tháng 1 lần, visa 3 tháng nhiều lần, visa dài hạn 6 tháng hoặc một năm cho người Nhật Bản ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận.

Dịch vụ gia hạn visa cho người Mỹ ở tại TPHCM

Chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ gia hạn visa 1 tháng 1 lần, visa 3 tháng 1 lần, visa 3 tháng nhiều lần, visa dài hạn 6 tháng hoặc một năm cho người Mỹ ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận.

Dịch vụ gia hạn visa cho người Pháp ở tại TPHCM

Chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ gia hạn visa 1 tháng 1 lần, visa 3 tháng 1 lần, visa 3 tháng nhiều lần, visa dài hạn 6 tháng hoặc một năm cho người Pháp ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận.

Dịch vụ gia hạn visa cho người Anh ở tại TPHCM

Chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ gia hạn visa 1 tháng 1 lần, visa 3 tháng 1 lần, visa 3 tháng nhiều lần, visa dài hạn 6 tháng hoặc một năm cho người Anh ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận.

Dịch vụ gia hạn visa cho người Canada ở tại TPHCM

Chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ gia hạn visa 1 tháng 1 lần, visa 3 tháng 1 lần, visa 3 tháng nhiều lần, visa dài hạn 6 tháng hoặc một năm cho người Canada ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận.

Dịch vụ gia hạn visa cho người Bỉ ở tại TPHCM

Chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ gia hạn visa 1 tháng 1 lần, visa 3 tháng 1 lần, visa 3 tháng nhiều lần, visa dài hạn 6 tháng hoặc một năm cho người Bỉ ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận.


Bản quyền thuộc về Công Ty Visumco Sài Gòn

® thiet ke web: VAVIETNAM.COM