Xin gia hạn Visa TPHCM

Gia hạn visa cho người Đài loan ở Bắc Ninh

Bạn là người Đài loan hay công ty bạn có người Đài loan đang ở tại Bắc Ninh để sinh sống và làm việc. Visa Đài loan của họ sắp hết hạn và chưa biết gia hạn visa ở đâu. Hãy liên hệ với chúng tôi để được gia hạn visa với mức chi phí thấp nhất.

Gia hạn visa cho người Mỹ ở Bắc Ninh

Bạn là người Mỹ hay công ty bạn có người Mỹ đang ở tại Bắc Ninh để sinh sống và làm việc. Visa Mỹ của họ sắp hết hạn và chưa biết gia hạn visa ở đâu. Hãy liên hệ với chúng tôi để được gia hạn visa với mức chi phí thấp nhất.

Gia hạn visa cho người Mỹ ở Thái Nguyên

Trong thời gian qua một số công ty cũng như nhà Thầu Mỹ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có các chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý hay công nhân có trình độ cao đến làm việc tại Thái Nguyên có hỏi: Người Mỹ  làm việc ở Thái Nguyên thì xin cấp visa hoặc gia hạn visa ở đâu, cơ quan nào cấp visa?

Thủ tục gia hạn visa cho người Mỹ

Người Mỹ đang tạm trú tại Việt Nam nếu visa hết hạn có thể xin gia hạn visa với thời hạn từ 1 tháng đến 1 năm. Thủ tục xin gia hạn visa cho người Mỹ được thực hiện tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thành phố tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Gia hạn visa cho người Nhật ở Bắc Ninh

Bạn là người Nhật hay công ty bạn có người Nhật đang ở tại Bắc Ninh để sinh sống và làm việc. Visa Nhật của họ sắp hết hạn và chưa biết gia hạn visa ở đâu. Hãy liên hệ với chúng tôi để được gia hạn visa với mức chi phí thấp nhất.

Gia hạn visa cho người Nhật ở Thái Nguyên

Trong thời gian qua một số công ty cũng như nhà Thầu Nhật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có các chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý hay công nhân có trình độ cao đến làm việc tại Thái Nguyên có hỏi: Người Nhật làm việc ở Thái Nguyên thì xin cấp visa hoặc gia hạn visa ở đâu, cơ quan nào cấp visa?

Thủ tục gia hạn visa cho người Nhật

Người Nhật đang tạm trú tại Việt Nam nếu visa hết hạn có thể xin gia hạn visa với thời hạn từ 1 tháng đến 1 năm. Thủ tục xin gia hạn visa cho người Nga được thực hiện tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thành phố tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Thủ tục gia hạn visa cho người Trung quốc

Người Trung quốc đang tạm trú tại Việt Nam nếu visa hết hạn có thể xin gia hạn visa với thời hạn từ 1 tháng đến 1 năm. Thủ tục xin gia hạn visa cho người Trung quốc được thực hiện tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thành phố tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Gia hạn visa cho người Trung quốc ở Thái Nguyên

Trong thời gian qua một số công ty cũng như nhà Thầu Trung quốc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có các chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý hay công nhân có trình độ cao đến làm việc tại Thái Nguyên có hỏi: Người Trung quốc  làm việc ở Thái Nguyên thì xin cấp visa hoặc gia hạn visa ở đâu, cơ quan nào cấp visa?

Gia hạn visa cho người Trung quốc ở Bắc Ninh

Bạn là người Trung quốc hay công ty bạn có người trung quốc đang ở tại Bắc Ninh để sinh sống và làm việc. Visa Trung quốc của họ sắp hết hạn và chưa biết gia hạn visa ở đâu. Hãy liên hệ với chúng tôi để được gia hạn visa với mức chi phí thấp nhất.


Bản quyền thuộc về Công Ty Visumco Sài Gòn

® thiet ke web: VAVIETNAM.COM