Thủ tục giấy phép lao động

Đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Đơn đề nghị xin cấp giấy phép lao động (Work Permit) cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Đơn đề nghị xác nhận người nước ngoài được miễn cấp giấy phép lao động.

Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Nghị định 46/2011/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép lao động

Nghị định số 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01/11/2013 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được áp dụng với những điều kiện mới cho việc xin cấp giấy phép lao động. Công ty tư vấn Asimic xin tư vấn và trả lời vấn đề liên quan đến điều kiện xin cấp giấy phép lao động và làm việc cho người nước ngoài tại Việt Nam như sau:


Bản quyền thuộc về Công Ty Visumco Sài Gòn

® thiet ke web: VAVIETNAM.COM