Nghị định 46/2011/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép lao động

Cập nhật: 23/02/2016

Nghị định số 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Download tại đây


chuyển hướng từ google.com.vn

 


Thông tin khác:

Bản quyền thuộc về Công Ty Visumco Sài Gòn

® thiet ke web: VAVIETNAM.COM