Mẫu số 03 thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Cập nhật: 23/02/2016
Thông tin khác:

Bản quyền thuộc về Công Ty Visumco Sài Gòn

® thiet ke web: VAVIETNAM.COM