Đơn đề nghị xác nhận người nước ngoài được miễn cấp giấy phép lao động.

Cập nhật: 23/02/2016

Mẫu số 11 Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.


chuyển hướng từ google.com.vn

Thông tin khác:

Bản quyền thuộc về Công Ty Visumco Sài Gòn

® thiet ke web: VAVIETNAM.COM