Form tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam X01

Cập nhật: 22/02/2016

Mẫu tờ khai, đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam X01

Form tờ khai  xin cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu X01Tờ khai hộ chiếu X01

Tờ khai xin cấp xin cấp hộ chiếu phổ thông X01 được sử dụng để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thành phố trên toàn quốc.

Tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông được sử dụng trong việc cấp mới hộ chiếu phổ thông lần đầu, cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu do bị mất, hư hỏng, gia hạn hộ chiếu phổ thông.


chuyển hướng từ google.com.vn


 


Thông tin khác:

Bản quyền thuộc về Công Ty Visumco Sài Gòn

® thiet ke web: VAVIETNAM.COM