Xin công văn, visa nhập cảnh cho người Malaysia

Cập nhật: 12/10/2016

Người Malaysia đang sinh sống làm việc hoặc sang Việt Nam với mục đích du lịch, nhà đầu tư cần xin công văn, visa nhập cảnh của Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Thủ tục để được xin công văn nhập cảnh, xin visa nhập cảnh rất đơn giản.

Yêu cầu đối với người Malaysia cần xin công văn là không có liên quan đến các quy định pháp luật, thông tin đầy đủ rõ ràng.

Chúng tôi nhận xin visa nhập cảnh cho người Malaysia có hoặc không có công ty bảo lãnh tại Việt Nam.

Ngoài ra chúng tôi còn có các dịch vụ dành cho người Malaysia như:

- Xin công văn, visa nhập cảnh cho người Malaysia.

- Xin cấp mới thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người Malaysia.

- Giấy phép lao động cho người Malaysia.


chuyển hướng từ google.com.vn

Thông tin khác:

Bản quyền thuộc về Công Ty Visumco Sài Gòn

® thiet ke web: VAVIETNAM.COM